Sadaļas

Ražotāji

Elektriskie mērījumi

Piedāvājam veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", kas nosaka ekspluatācijā esošās elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi reizi 10 gados, bet ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – reizi divos gados, bet ja objektā ir ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

                                                 Elektriskie mērījumi ir nepieciešami:

 •          Būves nodošanai ekspluatācijā (privātmājas, dzīvokļu, daudzīvokļu mājas, sabiedrisko objektu, rūpniecisko objektu)

 •          Pie ugunsdzēsēja inspektora objekta pārbaudes

 •          Jums piederoša elektrotīkla drošai ekspluatācijai

 •          Nekustama īpašuma apdrošināšanai

Mūsu piedāvātie mērījumi:

 •          Izolācijas pretestības mērījumi līdz 1000V

 •          Zemējuma pretestības mērījumi

 •          Zibens aizsardzības sistēmas mērīšana

 •          Zemes īpatnējās pretestības mērījumi

 •          Termomērījumi izmantojot termokameru

 •          Cilpas – “Fāze – Nulle” mērījumi

 •          Īsslēguma strāvas mērījumi

 •          Kontaktu pārējas pretestības mērījumi

 •          Apgaismojuma līmeņa mērījumi

 •          Slodzes noteikšana

 •          Elektrotīkla parametru kvalitātes pārbaude un analīze

Mērījumu veikšanai tiek izmantoti profesionāli mērinstrumenti, kuriem regulāri, atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā, tiek veikta sertifikācija un kalibrēšana.

Pēc mērījumu veikšanas Jūs saņemsiet pilno izpilddokumentācijas sējumu ar visiem mērījumu rezultātiem, kuri ir vajadzīgi pēc Latvijas Republikas likumdošanas.

Elektrotīkla izpilddokumentācija:

 •          Dokumenti ēku nodošanai ekspluatācijā

 •          Elektrosadalņu izpildshēmu sagatavošana

 •          Elektrotīkla izpildzīmējumu sagatavošana

 •          Elektrosadalņu un to elementu marķēšana

 •          Apgaismes tīkla izpildzīmējumu sagatavošana

 •          Elektrospeciālista sertifikāta kopija;

 •          Elektrospeciālista atzinums;

 •          Mēriekārtas kalibrēšanas sertifikāts


  * Klients komplektā ar mērījumu protokoliem saņem speciālista slēdzienu un konsultāciju par turpmāko Jums piederoša elektrotīkla drošu ekspluatāciju, kā arī slēdzienu par mērījumu rezultātiem un ieteikumus par elektrotīkla uzlabojumiem.